Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής υποστήριξης, το εποπτικό υλικό Ι

Βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής υποστήριξης, το εποπτικό υλικό λοιπόν.  Ξεκινούμε με κινηματογραφικά στιγμιότυπα της εποχής και τμήματα ταινιών για το μάθημα της Ιστορίας Γ' Λυκείου Κατεύθυνσης.

Γεγονότα πρώτης τριακονταετίας 20ου αιώνα:
Προέλευση: http://www.youtube.com/watch?v=LsPmFiuyvwk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου