Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Ιστορία Β' Λυκείου 2

Συνεχίζουμε..."Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α. Εξωτερικοί κίνδυνοι
  • Οι αβαροσλαβικές επιδρομές συνεχίζονται , καταστρέφονται πόλεις, η Θεσσαλονίκη πολιορκείται επανειλημμένα,  ο πληθυσμός συρρικνώνεται στο εσωτερικό της Βαλκανικής – διατηρείται στις παράκτιες περιοχές
Οι Σλάβοι δημιουργούν μόνιμες εγκαταστάσεις, τις σκλαβηνίες,
  • Οι Πέρσες  κατακτούν μεγάλες περιοχές του ανατολικού κράτους,κυριεύουν τα Ιεροσόλυμα και μεταφέρουν τον Τίμιο Σταυρό στην πρωτεύουσά τους
Ο Ηράκλειος με τη βοήθεια του πατριάρχη Σέργιου ξεκινά ιερό πόλεμο –αποφασιστική νίκη των Βυζαντινών στη Νινευί, ο Τίμιος Σταυρός επιστρέφει θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα

Β. Εσωτερική αναδιοργάνωση
  • Δημιουργούνται τα θέματα : διοικητικές περιφέρειες  ( αρχικά στη
Μ. Ασία, αργότερα σε όλη τη Βαλκανική )  με δικό τους διοικητικό και αμυντικό μηχανισμό- η ανώτατη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία στο στρατηγό. Οι στρατιώτες διαθέτουν ιδιόκτητα και αναπαλλοτρίωτα κτήματα, τα στρατιωτόπια,  από τα οποία συντηρούνται, με την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας.
Οι νέοι στρατιώτες – αγρότες υπερασπίζονται με αυταπάρνηση την
ιδιοκτησία τους  και αποτελούν στο εξής τη δυναμικότερη τάξη του
Βυζαντίου και τη ραχοκοκαλιά του κράτους
  • Αναδιοργάνωση της κρατικής μηχανής : δημιουργούνται τα λογοθέσια – Ο Λογοθέτης του Γενικού ( υπεύθυνος των οικονομικών ) και ο Λογοθέτης του Δρόμου ( ένα είδος πρωθυπουργού )

Γ. Εξελληνισμός του κράτους :
  • Το Βυζαντινό κράτος χάνει μεγάλο μέρος των ανατολικών επαρχιών, αλλά κερδίζει εθνολογική ομοιογένεια – ο περισσότεροι κάτοικοι Έλληνες ή εξελληνισμένοι – τα ελληνικά επίσημη γλώσσα του κράτους
  • Ο Ηράκλειος εγκαταλείπει τους ρωμαϊκούς τίτλους και ονομάζεται πιστός εν Χριστώ βασιλεύς"

Προέλευση: 


Βιντεο: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου