Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21-25
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21-25ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ:

Μάθημα 21ο:

Με αρχηγό τον Βρέννο, οι Γαλάτες, αφού εξολόθρευσαν στον ποταμό Αλλία τις λεγεώνες των Ρωμαίων, κατέστρεψαν εντελώς την πόλη Ρώμη εκτός από το Καπιτώλιο, για το οποίο πήραν ως αντάλλαγμα ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Τότε ο Κάμιλλος, ο οποίος βρισκόταν για πολύ καιρό στην Αρδέα εξαιτίας της λείας από τους Βηίους που δεν είχε μοιράσει ακριβοδίκαια, αν και ήταν απών, εκλέχτηκε δικτάτορας. Αυτός ακολούθησε τους Γαλάτες ενώ ήδη αποχωρούσαν: αφού τους εξολόθρευσε, πήρε πίσω όλο το χρυσάφι. Επειδή το ζύγισε εκεί, έδωσε στην πόλη όνομα: δηλαδή αποκαλείται Πίσαυρο επειδή εκεί ζυγίστηκε το χρυσάφι. Μετά από αυτό το γεγονός, ξαναπήγε στην εξορία, από όπου όμως επέστρεψε, αφού τον παρακάλεσαν.Μάθημα 22ο:

Ας μιμούμαστε τους δικούς μας Βρούτους, Κάμιλους, Δέκιους, Κούριους, Φαμβρίκιους, Σκιπίωνες και τους αναρίθμητους άλλους οι οποίοι στερέωσαν αυτήν την πολιεία• σε αυτούς βέβαια δίνω μια θέση ανάμεσα στους αθάνατους θεούς. Ας αγαπάμε την πατρίδα, ας υπακούμε στην Σύγκλητο, ας φροντίζουμε για τους καλούς πολίτες. Ας αδιαφορούμε για τα τωρινά κέρδη, ας υπηρετούμε την δόξα του μέλλοντος. Ας θεωρούμε ότι είναι άριστο αυτό, το οποίο είναι το πιο σωστό. Ας ελπίζουμε αυτά τα οποία θέλουμε, αλλά ας υπομένουμε αυτό το οποίο θα συμβεί. Ας πιστεύουμε, τέλος, ότι το σώμα των γενναίων ανδρών και των μεγάλων ανθρώπων είναι θνητό, όμως, οι δυνάμεις της ψυχής και η δόξα της αρετής είναι αιώνια.
Μάθημα 23ο:

Ήταν άρρωστος ο Καικίνας Παίτος, ο σύζυγος της Αρρίας, ήταν άρρωστος και ο γιος
( τους ). Ο γιός πέθανε. Η Αρρία του ετοίμασε με τέτοιο τρόπο την κηδεία, ώστε ο σύζυγος της να το αγνοεί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και κάθε φορά που εκείνη έμπαινε στην κρεββατοκάμαρα του συζύγου της, προσποιούνταν ότι ο γιός τους ζει, και στον σύζυγο που πολύ συχνά ρωτούσε τι έκανε το παιδί, απαντούσε: « Κοιμήθηκε καλά, έφαγε με όρεξη ». Έπειτα, όταν πια δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της, τα οποία έκρυβε για πολλή ώρα, και ξεσπούσαν, έβγαινε έξω. Τότε, παραδινόταν στην θλίψη και λίγο πιο μετά επέστρεφε με τα μάτια στεγνά. Ο Σκριβωνιανός πήρε τα όπλα στην Ιλλυρία εναντίον του Κλαυδίου. Ο Παίτος βρισκόταν στην παράταξη του και, αφού
σκοτώθηκε ο Σκριβωνιανός, τον οδηγούσαν σιδηροδέσμιο στην Ρώμη. Επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πλοίο. Η Αρρία παρακαλούσε τους στρατιώτες να την αφήσουν να επιβιβαστεί μαζί του. Δεν το κατόρθωσε: Νοίκιασε ένα ψαροκάικο και ακολούθησε το πελώριο πλοίο.

Μάθημα 24ο:

Όταν ο Πόπλιος Κορνήλιος Νασικάς είχε πάει στον Έννιο τον ποιητή και σε αυτόν που τον ζητούσε από την πόρτα, η υπηρέτρια του είπε ότι εκείνος δεν βρισκόταν στο σπίτι, ο Νασικάς κατάλαβε ότι εκείνη το είπε αυτό έπειτα από διαταγή του αφεντικού της και ότι εκείνος βρισκόταν μέσα. Μάθε τώρα τι έκανε στη συνέχεια ο Νασικάς. Ύστερα από λίγες μέρες, όταν ο Έννιος πήγε στον Νασικά και τον ζητούσε από την πόρτα, ο Νασικάς φώναξε ότι δεν ήταν στο σπίτι, παρ’όλο που ήταν στο σπίτι. Τότε ο Έννιος αγανακτισμένος που ο Νασικάς ψευδόταν τόσο φανερά « Τι ( νομίζεις ); », είπε, « (ότι) εγώ δεν αναγνωρίζω την φωνή σου; ». Θέλεις να μάθεις τι του απάντησε ο Νασικάς; « Είσαι άνθρωπος αναιδής. Όταν εγώ σε ζήτησα, πίστεψα την υπηρέτρια σου ( που μου είπε ) ότι εσύ δεν βρισκόσουν στο σπίτι. Εσύ δεν πιστεύεις εμένα τον ίδιο; »

Μάθημα 25ο:

Ο Κάτωνας έφερε κάποια μέρα στην Σύγκλητο ένα πρώιμο σύκο από την Καρχηδόνα και, δείχνοντας το στους συγκλητικούς, είπε: « Σας ρωτώ, πότε νομίζετε ότι κόπηκε αυτό το σύκο από το δέντρο; ». Όταν όλοι του απάντησαν ότι ήταν φρέσκο, είπε: « Κι όμως μάθετε ότι κόπηκε πριν από τρεις μέρες στην Καρχηδόνα. Τόσο κοντά στα τείχη μας έχουμε τον εχθρό! Προφυλαχτείτε, λοιπόν, από τον κίνδυνο, προστατεύσετε την πατρίδα. Μην έχετε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της πόλης. Να αποβάλλετε την υπερβολική σας αυτοπεποίθηση. Μην νομίζετε ότι θα ενδιαφερθεί κανείς για την πατρίδα αν εσείς οι ίδιοι δεν έχετε ενδιαφερθεί για αυτήν. Να θυμάστε ότι η πολιτεία βρέθηκε κάποτε στον έσχατο κίνδυνο! ». Και αμέσως άρχισε ο τρίτος καρχηδονιακός πόλεμος, κατά την διάρκεια του οποίου καταστράφηκε η Καρχηδόνα.ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΟΥΠΙΝΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΣΥΖΥΓΙΑΚεφ. 21


deleor deletus sum - deleti 3η
everto everti eversum evertere 3η
accipio accepi acceptum accipere 3η
sum fui - esse
dividor divisus sum - divisi 3η
fio factus sum - fieri
sequor secutus sum - sequi 3η
abeo abii / abivi abitum abire
interimor interemptus sum - interimi 3η
appendor appensus sum - appendi 3η
do dedi datum dare 1η
dicor dictus sum - dici 3η
pensor pensatus sum - pensari 1η
rogor rogatus sum - rogari 1η
revertor revertus sum / reverti - reverti 3η
Κεφ. 22

imitor imitatus sum - imitari 1η
stabilio stabilivi stabilitum stabilire 4η
repono reposui repositum reponere 3η
amo amavi amatum amare 1η
pareo parui paritum parere 2η
consulo consului consultum consulere 3η
praesum praefui - praeesse
neglego neglexi neglectum neglegere 3η
servio servivi / servii servitum servire 4η
puto putavi putatum putare 1η
spero speravi speratum sperare 1η
volo volui - velle
fero tuli latum ferre
accido accidi - accidere 3η
arbitror arbitratus sum - arbitrari 1ηΚεφ. 23

aegroto aegrotavi aegrotatum aegrotare 1η
morior mortuus sum - mori 3η
paro paravi paratum parare 1η
ignoro ignoravi ignoratum ignorare 1η
intro intravi intratum intrare 1η
vivo vixi victum vivere 3η
simulo simulavi simulatum simulare 1η
interrogo interrogavi interrogatum interrogare 1η
respondeo respondi responsum respondere 3η
quiesco quievi quietum quiescere 3η
sumo sumpsi sumptum sumere 3η
cohibeo cohibui cohibitum cohibere 3η
vinco vici victum vincere 3η
prorumpo prorupi proruptum prorumpere 3η
egredior egressus sum - egredi 3η
do dedi datum dare 1η
redeo redii reditum redire 4η
moveo movi motum movere 2η
traho traxi tractum trahere 3η
ascendo ascendi ascensum ascendere 3η
oro oravi oratum orare 1η
impono imposui impositum imponere 3η
imperto impertavi impertatum impertare 1η
conduco conduxi conductum conducere 3η
sequor secutus sum - sequi 3η
ago egi actum agere 3η

Κεφ. 24

venio veni ventum venire 4η
quaero quaesivi quasitum quaerere 3η
dico dixi dictum dicere 3η
sentio sensi sensum sentire 4η
accipio accepi acceptum accipere 3η
facio feci factum facere 3η
exclamo exclamavi exclamatum exclamare 1η
indignor indignatus sum - indignari 1η
mentior mentitus sum - mentiri 4η
cognosco cognovi cognitum cognoscere 3η
volo volui - velle
scio scivi / scii scitum scire 4η
respondeo respondi responsum respondere 2η
credo credidi creditum credere 3η


Κεφ. 25

affero attuli allatum afferre
ostendo ostendi ostentum / ostensum ostendere 3η
interrogo interrogavi interrogatum interrogare 1η
decerpo decerpsi decerptum decerpere 3η
puto putavi putatum putare 1η
dico dixi dictum dicere 3η
scio scivi / scii scitum scire 4η
habeo habui habitum habere 2η
caveo cavi cautum cavere 2η
tutor tutatus sum - tutari 1η
nolo nolui - nolle
confido confisus sum - confidere 3η
depono deposui depositum deponere 3η
credo credidi creditum credere 3η
consulo consului consultum consulere 3η
deleo delevi deletum delere 2η
memini - - meminisse

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου